Reklama
 
Blog | Karel Husa

Evropské hodnoty: potrat

Vešli jsme do ordinace, na velký ultrazvuk. Manželka čekala dvojčata. Vzali jsme s sebou dvouletou dcerku, aby si postupně uvědomila, že do rodiny přibydou další sourozenci. Pan doktor mluvil tiše a trpělivě nám vysvětloval, co vidíme na ultrazvuku. Ruce, nohy, prsty, prohlížel orgány, kosti, mozek. Holčička byla v pořádku, měl jsem radost a pocítil jsem úlevu. Pak se pan doktor díval na našeho kluka. Ruce, nohy, prsty, orgány, kosti, mozek. Najednou se zastavil. Zobrazil na monitoru mozek a ukázal nám na dvě plochy ve tvaru a velikosti menšího vejce. Váš syn má v mozku cysty, nemusí to znamenat nic, ale je v takovém případě vyšší pravděpodobnost Downova syndromu. Pan doktor se nás ptal na vyšetření, která jsme v průběhu těhotenství absolvovali. S manželkou jsme se již při prvním těhotenství dohodli, že podstoupí jenom základní vyšetření, která nejsou rizikem pro děti. Pan doktor nám odvětil, že je to škoda, protože bychom to mohli řešit dříve. Když jsem se zeptal, co míní tím řešením, odpověděl: přerušit těhotenství. Řekl jsem panu doktorovi, že je to naše dítě, chceme ho mít rádi a postarat se o něj. Pan doktor se na mě podíval a oběma nám bylo jasné, že není potřeba dalších slov.

Zpráva na nás dolehla. Už jsem si představoval, co všechno budeme s klukem v životě dělat a najednou jsem si uvědomil, že všechno může být jinak. Vyšli jsme ven a modlili se, aby Pán Bůh našeho synka uzdravil. Několik dní jsem byl myšlenkami každou chvíli s naším synkem a modlil se za něho.

Za několik týdnů jsme šli s očekáváním na další ultrazvuk. Pan doktor opět prohlížel obě děti. Cysty jsou pryč, mozek je v pořádku. Radovali jsme se a byli vděční. Za pár měsíců se nám narodila zdravá dvojčata.

Často jsem vzpomínal na pana doktora a to, s jakou samozřejmostí a lehkostí mluvil o potratu. Vím, co se medici učí na lékařských fakultách. Vím, že nemocné děti jsou považovány za zátěž pro rodinu i celou společnost. Žádné nové informace, ale osobní zkušenost mě zastavila. Začal jsem si více všímat případů, kdy lékaři doporučili potrat a dítě se narodilo zcela zdravé. Našim kamarádům se narodila holčička s Downovým syndromem. Ano, je to poznat na jejím vzhledu i chování. Ano, rodina prožila mnoho těžkých chvil. Ano, péče o dítě s postižením je náročná. Nyní ale vidím holčičku, která běhá, směje se, hraje si a má radost ze života. Je živým svědectvím o lásce své rodiny.

V médiích se během let objevovaly zprávy o tom, která další země zákonem povolila potrat. Vědecký pokrok zvítězil nad tmářským zákonictvím. Kolegové mi vysvětlovali, že je svobodné rozhodnutí ženy, zda chce jít na potrat, a nikdo jí do toho nemá právo mluvit.

Na pomoc k umlčení svědomí přichází vhodné názvosloví. George Orwell jej trefně nazval newspeak. Doktor doporučuje přerušení těhotenství. Bude, pane doktore, možné v těhotenství zase pokračovat? Nový život v těle matky rozhodně nenazývat dítětem – je to plod, nebo lépe latinsky, fetus. Přerušit vývoj fetu je mnohem snazší než zabít dítě. Nemluvím o lékařských zákrocích v ohrožení života, kdy lékař a pacient musí nést zodpovědnost, rozhodnout se a konat. Mluvím o chtěném potratu nechtěného dítěte, ať už zdravého nebo s postižením, se kterým lze žít.

Nastupuje vědecké ospravedlnění – odkdy je nový život lidským tvorem? Zastánci života se nemohou se zastánci potratu shodnout, protože obě strany mají radikálně odlišné chápání vzniku života. Zastánci života chápou početí jako dar života daný Bohem, na který člověk nemá právo vztáhnout ruku. Zastánci potratu definují mez ve vývoji nového života, před kterou lze potrat bez výčitek uskutečnit. Tato mez se postupně mění podle potřeb a svědomí společnosti.

V jednom se zastánci života se zastánci potratu shodnou – nově narozené dítě je lidským tvorem a jeho úmyslné zabití je vraždou. Zeptejme se: je dítě hodinu před porodem lidským tvorem? Samozřejmě ano, vždyť může být přivedeno na svět císařským řezem. Zeptejme se: je dítě o další hodinu dříve lidským tvorem? Ano. Takto můžeme pokračovat hodinu po hodině – žádná hodina není tak význačná, aby bylo možné říci: nyní už to není člověk. Tímto postupem se dostaneme až k početí. V matematice se tato metoda důkazu nazývá indukcí.

Když odmítneme newspeak a krkolomná vědecká zdůvodnění, nezbývá než chtěný potrat nazvat pravým jménem. Jsem si vědom, že k potratu se lidé obrátí v tíživých situacích, nebo i v nevědomosti, když vám lékař řekne, že jde o běžnou věc a že se to tak prostě dělá. Jindy je lidský život zmařen kvůli dokončení studia nebo kariérnímu růstu.

Není na nás lidech soudit, zda je na vině lékař nebo žena, nebo muž, nebo rodiče, kteří ji k potratu nutí. Soud náleží pouze Bohu. Možná si řeknete, že tato slova jsou příliš krutá vůči těm, které mají potrat za sebou. Kruté je ve skutečnosti vinu zamést pod koberec, svědomí umlčet a vinu nést. Co je krutější – o zabíjení mluvit, zabíjet, nebo o zabíjení mlčet?

Nikdo z lidí není bez hříchu, ani jeden člověk. Ježíš řekl těm, kdo chtěli ženu přistiženou při cizoložství kamenovat: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem. Ke Kristu přicházeli jako první prostitutky, zloději, podvodníci, žebráci – zatímco lidé, kteří si připadali spravedliví, jím pohrdali. Žádný hřích není tak velký, aby jej Bůh nedokázal odpustit. Bůh dal za naše hříchy svého jediného syna, Ježíše Krista. Cesta z hříchu není předstírat, že se nic nestalo, ale činit pokání. Pouze tehdy dojde člověk pokoje. V tom je Boží láska – lidem, kteří zaslouží trest, Bůh nabídl odpuštění a přijetí.

Dnes čteme o násilí, o krutých zločinech islámského státu. Evropské zločiny jsou jiné – jsou nenápadné, racionálně zdůvodněné, ve jménu svobody a tolerance, běžnou součástí života.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama