Reklama
 
Blog | Karel Husa

Torben Søndergaard: Křesťan, učedník nebo otrok?

Právě jsme vydali český překlad knihy Křesťan, učedník nebo otrok? od dánského autora Torbena Søndergaarda. Kniha na základě Bible ukazuje, co znamená následovat Ježíše Krista. V Bibli slovo křesťan najdeme jen na několika místech. Autor porovnává pojmenování křesťan se slovy učedník a otrok, která jsou v Bibli pro Ježíšovy následovníky použita mnohem častěji. Odtud název knihy. V knize ale nejde o pouhá slova – jde o skutečný život, který slova učedník a otrok označují.

V Evropě dnes často slyšíme o křesťanských hodnotách a kořenech. Lidé někdy sami sebe považují za křesťany, aniž by ve skutečnosti věděli, co Ježíš Kristus říká, aniž by chtěli podle Ježíšových slov a činů žít. Křesťanství se mnohde stalo nálepkou pro náboženské tradice a rituály. Nebyl to ale Ježíš, kdo tyto tradice zavedl. Jde o staletí střádané zvyky a učení zavedené lidmi.

Dalším současným jevem, o kterém autor píše, je chybné chápání víry. Víra není pouhý rozumový souhlas s Boží existencí a historickými událostmi popsanými v Bibli. Ježíš Kristus nevyzývá člověka, aby souhlasil, ale aby Ho následoval: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sebe samého. Je to Ježíš, kdo svým životem tato slova naplnil, a po nás žádá to samé.

Reklama

Oproti knize Poslední reformace, kterou jsme vydali v prosinci a která se zaměřovala na církev a pokračování její reformace, je tato kniha osobní. Kniha Křesťan, učedník nebo otrok? nastavuje zrcadlo, abychom viděli, nakolik následujeme Ježíše Krista. Budete-li tuto knihu číst, doporučuji, abyste ji četli s modlitbou, s otevřenou Biblí a hledali užitek pro váš život. V tom je záměr knihy – ukázat, nakolik jsme se odchýlili od Ježíše Krista, vydat Mu svůj život a být Jeho učedníky. Ježíš řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Není to tedy naše vlastní cesta, ani cesta náboženských tradic.

Ať je pro vás kniha požehnáním, tak jako byla i pro nás. Knihu můžete získat ve formátech EPUB, MOBI a PDF na adrese https://goo.gl/YVdAJy a začít číst. Kniha je vydána pod licencí Creative Commons BY-NC-ND 3.0, podle toho ji můžete užívat a šířit.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama